e-gospodarka.pl – Nowelizacja KPC: klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

e-gospodarka.pl – Nowelizacja KPC: klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

Do końca 2018 r. posiadając tytuł wykonawczy przeciwko spółce osobowej, takiej jak spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa czy też spółka komandytowo – akcyjna, wierzyciel w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania tejże spółki całym swoim majątkiem.