Zerowy PIT dla młodych pracowników a ulga abolicyjna

Zerowy PIT dla młodych pracowników a ulga abolicyjna

Zarówno ulga abolicyjna jak i zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób poniżej 26 roku życia to stosunkowo nowe i korzystne rozwiązania podatkowe przysługujące Polakom i istotnie ubogacające system polskiego prawa podatkowego. Obie te ulgi mają na celu jak najkorzystniejsze ukształtowanie sytuacji podatnika, a ich zastosowanie uzależnione jest od zaistnienia szczególnych okoliczności i spełnienia przez beneficjentów określonych przez przepisy warunków.